top of page

2023'e Az Kaldı

Şükürler olsun ki şanlı Tarihimiz’de birçok zafer ve bu zaferler içinde birçok kahramanlık hatıraları mevcuttur. Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları da bu hatıraların en yoğun yaşananlarındandır. Bilişim ile ilgili bir yazıda anlamsız bir giriş olduğunu düşünebilirsiniz ancak meseleyi çok net anlatabilmem için bu girizgaha ihtiyacım olduğunu bilmenizi isterim.


Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı binlerce hatıranın vuku bulduğu o mübarek toprakları ömrü hayatımda birkaç kez ziyaret etme şansım oldu. Ziyaretlerimin birinde, rehberimizle birlikte bir siper ziyareti sırasında bu mevzide siper alan iki askerin düşman çıkarma yapmadan önce korkup kaçarız endişesiyle palaska kullanarak ayaklarını birbirlerine bağladıklarını ve bu şekilde şehit olduklarını aktarması, hepimizi ziyadesiyle duygulandırmış, hatta gözümüzden birkaç damlanın düşmesine mani olamamıştı.


İşte 2023 hedeflerimiz de belirlenirken yukarıdaki hatırattaki gibi herkesi zorlayacak hedefler konmuş ve bu hedeflere ulaşmamız talep edilmişti. 2023 yılında en büyük hedefimiz hiç şüphe yok ki 500 Milyar dolar ihracatın gerçekleşmesiyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmektedir. Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) Sektörü tarafından gerçekleşmesi hedeflenen iş hacmi ise 160 Milyar dolar olarak belirlenmiştir. Son açıklanan rakamlara göre yaklaşık 30 Milyar dolar civarında olan BİT sektör büyüklüğünün her yıl bir önceki yıllın % 50 daha fazla büyümesiyle hedefe ulaşabileceği görülmektedir. Burada ifade etmeye çalıştığım rakamlara son 2 yıl içinde yayınlanmış birçok rapordan ulaşmak mümkündür. Yukarıdaki hedef rakamları yakalayabilmek için iç piyasaya sunulan ürün ve hizmetler önemli yer tutsa da ihracat kalemlerinde artış sağlamanın hedefleri yakalamaya daha büyük katkı sunacağı değerlendirilmektedir. TÜBİSAD tarafından 2016 yılında hazırlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri Raporuna göre hazırlamış olduğum aşağıdaki görselde bilgi teknolojileri alanında %51 oranında bir fırsat görünürken, iletişim teknolojilerindeki bu fırsat %81 oranındadır.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü


Bu fırsatların 2023 hedefleri kapsamında değerlendirilebilmesi için aşağıdaki görüş ve önerilerimi siz değerli okuyucuların değerlendirmelerine sunuyorum.


  • 2023 hedeflerine ulaşmak için kendi belirledikleri iş planlarındaki hedeflerinin dışında en üst makam tarafından 160 Milyar dolar BİT ticaret hacmine ulaşmak için, bugünden, kurum ve kuruluş bazında bu rakamın ne kadarına katkı sağlanacağı belirlenmeli ve görev olarak tevdi edilmelidir.

  • Kamu kurumlarının kabiliyetleriyle geliştirilen yazılımlar, mümkün olduğu kadar özel sektör tarafından geliştirilmeli, teknik şartnameler marifetiyle Kamu’nun bir ihtiyacını karşılayacak yazılımın elde edilmesi amacına ilave olarak, bu yazılımların uluslararası bir ürün haline getirilmesi hedeflenmeli, Kamu’nun elini nitelikli olarak taşın altına sokabileceği bir yapı oluşturulmalıdır.

  • Kamu ve telekomünikasyon şirketleriyle yoğun olarak çalışan yazılım şirketlerinin çalışma alanları kamu tarafından belirlenmeli ve sınırlandırılmalı, rekabet şartlarını bozmadan aynı üründen birden fazla yazılımın geliştirilmesi engellenmeli, kaynakların israf edilmesinin önüne geçilmelidir.

  • Kamu satın almaları, ortaya bir ürün çıkartma gayretinde olacak bir İdari yapıya dönüştürülmeli, suiistimali engelleyecek, idareye daha esnek imkanlar sunacak şekilde yenilenmelidir.

  • Ülkede ithal kullanılan tüm yazılım ve donanımların kataloğu hazırlanmalı, 2023’e kadar bu ürünlerin hangilerinin ülke imkanlarıyla geliştirilebileceği belirlenmelidir.

  • Donanım üretiminin önünde büyük engel olan FPGA (Field Programmable Gate Array), işlemci gibi cihazların beyni olarak tanımladığımız parçaların üretimi için ülke içinde uygun ortam oluşturulamıyorsa Taiwan, Singapur ve Güney Kore gibi ülkelerde bu tip ürün geliştiren şirketler incelenmeli, bu şirketler satın alınarak Ülkeye benzer altyapıların kurulması için altyapı oluşturulması sağlanmalıdır.

  • Kamu satın almalarının tamamı için satın alınan ürünün küresel ölçekte bir değer haline getirilmesinin sağlanması için gerekli idari altyapı oluşturulmalıdır.

  • Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika öncelikli olarak dünya pazarlarında yeni fırsatları araştırmak üzere, alanında uzman personel bölgeye gönderilmeli ve ülke bazında BİT ticaret hacminin geliştirilmesi için fırsat araştırması yapılmalıdır.

  • Kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini zorunlu kılacak İdari yapı oluşturulmalıdır.

  • 2023’e fazla zamanımız kalmadı. Önümüzdeki iki yıl içinde Kamu yeniden organize edilirken özel sektörün de bu yapılanmaya göre pozisyon alacağı hiç şüphe götürmez bir gerçektir. İvedi olarak Kamu ve özel sektörün idari yapısının üretim odaklı bir mimariyle güçlendirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyim.


Sözlerime son verirken, gençlik yıllarımda yoğun olarak dinlediğim, tüm albümlerine kaset formatında sahip olduğum, tek sanatçı olan, “Lahburger” gibi Doğu ve Batı sentezini kendine has tavır ve üslubuyla ifade etmiş, rahmetli Barış Manço’nun 1975’de çıkardığı 2023 adlı albümünde yer alan 2023 adlı parçasının sonunda okuduğu “Kayaların Oğlu” adlı şiiriyle bitirmek istiyorum.1923'ün ılık bir ekim sabahında,

Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum,

Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben,

Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu,

Toprak anam sessiz, ama toprak anam dopdolu...

Toprak anam toprak anam Anadolu,

Babamsa sağı solu belli olmaz,

Bir gürledi mi yer yerinden oynar,

Göğsünde çatırdamalar olurmuş,

Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı,

Kaya parçaları vardır bu topraklarda,

Ve sen benim oğlum

Ve sen kayaların oğlu,

Bu taşı toprağı bir arada tutacaksın,

Kolay değil kayaların oğlu olmak,

Kuzeyden esen rüzgara,

Güneyden gelen kavurucu sıcağa,

Karşı koruyacaksın onları,

Kolay değil, kolay değil,

Kayaların oğlu olmak,

2023'ün ılık bir ekim sabahında,

Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım,

Ve sanki yüz yıllık ulu bir çınar gibi,

Kök salmaya başladım o sabah,

Ve ilk kez sağımda solumda asırlardır,

Durmakta olan diğer çınarları fark ettim,

Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi,

Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar,

Ve 2023'ün ılık bir ekim sabahında,

Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu,

Beraberce seyre koyulduk...''

42 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

תגובות


bottom of page